Tomáš Kočí * 1969

S tavenou plastikou se seznámil v Praze v Uměleckých řemeslech v letech 1990-92 prostřednictvím plastik
Jaromíra Rybáka, další praxi získal ve firmě Sklo Ivan Novotný, kde se podílel na výrobě skleněných plastik pestré škály výtvarníků počínaje nejvýznamnějšími „znovuobjeviteli" této prastaré techniky : prof. Libenského a Jaroslavy Brychtové, a jejich následovníků I. Šrámkové, I. Mareše, V.Klumpar, O. Plívy, G. Šabókové,
V. Beránka aj...

  •  V současné době spolupracuje s firmou Glass casting Brychta,s firmou Lhotský, Ivanem Marešem,
        Vladimírou Klumpar, Ann Wolff, Han de Kluijver
  •    1983-87 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod – obor broušení skla
  •    1987-89 SUPŠS - brusič skla
  •    1990-1992 Ústředí uměleckých řemesel – atelier broušení skla Praha
  •    1992-2000 Restaurování historického nábytku Praha, Ústí nad Labem
  •    2000-2009 Sklo Ivan Novotný – brusič skla
  •    2009 vznik vlastní firmy

« ÚVOD  GALERIE »